City light

Reklamni pano s planom grada (city light) se postavlja u središtu grada i svojim izgledom treba privlačiti prolaznike, ali i pružati informacije na planu grada kao korisne putokaze. Reklamni panoi se u pravilu postavljaju na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada, naknada se plaća Gradu, a tko ima neke zahtjeve za postavljanjem panoa na

VA-COPY multimedia -    indoor

javnoj površini, treba se prvo obratiti Gradu, odnosno UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti ili tvrtkama koje imaju koncesiju za obavljanje te djelatnosti.

CroMaps info pano
Specifikacija info panoa "CroMaps": displej je izrađen od metalne konstrukcije otporne na atmosferilije, eloksirano. Vrata za izmjenu grafike su prozirna od otvrdnutog polikarbonata otpornog na oštećenja, UV zračenje i atmosferilije. Svijetlosni elementi su LED diode na SMD traci potrošnje 18W. Displej se spaja ili na 220V naponsku mrežu ili se puni solarnim baterijama. Materijali u unutrašnjem djelu su PVC i PMMA (plexiglas). Sve je zatvoreno na vanjske utjecaje osim uslijed izrazito nasilnog utjecaja (razbijanje alatima ili izvanredni slučaj). 


Primjena naših karata moguća je i na info panoima - na info pano mogu se smjestiti i locirati turistički  i gospodarski subjekti, te se na taj način prikazati lokacija svakog pojedinog subjekta sa kontakt podacima. Izrada info panoa spada u „smeđu signalizaciju“ – znakovi i  panoi s natpisima kulturnih i  povijesnih znamenitosti, međunarodno je priznat način vođenja turista kroz neko područje.